• page_head_bg

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

esasy önümleriňiz näme?

önümlerimiz ....

Logotipimizi çap edip bilersiňizmi?

Hawa, kompaniýamyz bölekleýin we lomaý OEM ODM üçin ulanylyp bilner.

Önümiň ýaramlylyk möhleti näçe?

Önümlerimiziň ýaramlylyk möhleti 2 ýyl

Kompaniýaňyzyň ýa-da önümiňiziň haýsy şahadatnamalary bar?

biz .....

Näçe zakaz edýärsiňiz

Sargyt 100 toplumdan başlaýar.

RFQ iberenimden soň sitata we jikme-jiklikleri haçan alyp bilerin?

24 sagadyň dowamynda jogap bereris

Beýleki üpjün edijilerden nähili tapawutlanýarsyňyz?

Çig maldan taýýar önümlere, Önümçilik we satuw öndürijisine çenli ösýän öz galyndylarymyzy öndürýän kompaniýamyz bar.

Sargyt goýmazdan ozal nusga berip bilersiňizmi?

Hawa, ýöne ýük tölenmez.

Getirmek nähili?

Nusgalar üçin 1-2 gün, köpçülikleýin sargytlar üçin 3-5 gün gerek.

Sargyt bermek islesem, töleg usulyňyz näme?

Biz kabul edýäris .........